Hvad er et eleftersyn/eltjek

Hvad er et eleftersyn/eltjek

1. Maj 2012 blev det lovpligtigt at få foretaget et eleftersyn i forbindelse med man får en ejerskifteforsikring.

Et eleftersyn er en gennemgang af din elinstallation, eleftersynet vil dog ikke være en komplet gennemgang af alle forbindelser og samlinger, men der vil blive foretaget stikprøver i el-installationen. Alt efter hvornår din bygning er fra, gælder der forskellige krav for hvilken former for installationer der er lovlige. Derfor er det vigtigt at vide for elektrikeren/elinstallatøren inden eleftersynet påbegyndes. Winter&Samsøe udfører eleftersynet i henhold til sikkerhedsstyrelsensforskrifter.

Efter eleftersynet modtager du en rapport over evt. fejl og mangler, som du kan udlevere til en aut. elinstallatør. Vi giver gerne en pris på udbedring af fejl og mangler. Men vi anbefaler altid at du indhenter et par tilbud, så du har et sammenligningsgrundlag inden du vælger hvilken el installatør der skal udbedre din elinstallation. Som udgangspunkt leverer alle aut. elinstallatører et professionelt stykke arbejde i henhold til gældende regler (SB afsnit.6), derfor vil den eneste forskel i de fleste tilfælde være valg af materiel.

Skal der efter udbedring af evt. fejl igen udarbejdes et eleftersyn må dette ikke udføres af den samme aut. elinstallatør som har udbedret de fejl der måtte være, du skal derfor kontakte en "ny" aut. elinstallatør som vil gennemgå installationen igen.

En oversigt over nogle af de punkter der vil blive gennemgået ved et eleftersyn er:

  • Kontrol af HPFI relæ (skal ved et standard HPFI relæ udkoble en fejlstrøm på 30mA).
  • Isolationstest af udvalgte kabler/ledninger.
  • Kontrol af antal stikkontakter.
  • Kontrol af sikringsstørrelser.
  • Kontrol af overgangsmodstand til jord.
  • Kontrol af kapslingsklasser (IP)


  • Eleftersynet omfatter ikke eksterne elinstallationer. Dog vil evt. udendørsbelysning der er monteret på huset også være omfattet af eftersynet.

    Af Christian Amdi Samsøe Winter

For mere information emailWinter@wintersamsoe.dk eller ring på 5191-2700