Håndværkerfradrag
boligfradragsordningen

Husk du kan spare penge på boligfradragsordningen.

Boligfradragsordningen indebærer, at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet.
Der gives et fradrag for udgifter til arbejdsløn inklusiv moms. Udgifter til materialer kan således ikke fradrages. Der er et loft på de fradragsberettigede udgifter på 15.000 kr. årligt pr. person. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusiv moms for 30.000 kr. årligt. Boligfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften. Boligfradraget knytter sig til personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført på udførelsestidspunktet. Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger. Det er en betingelse, at der er tale om en helårsbolig. I leje-, ejer- og andelsboliger er boligfradraget betinget af, at det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet. Boligfradraget er betinget af, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder regler i lov om hjemmeservice og skrotningsordningen for oliefyr. Det skal understreges, at resten af medlemsnyt ikke omhandler hjemmeservicedelen, da der her gælder særlige regler – for disse henvises til SKATs hjemmeside.
Hvem er omfattet?
Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.

Hvilket arbejde er omfattet? Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusiv moms i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i og uden for boligen. Skattefradraget omfatter både serviceydelser i hjemmet (rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde) og indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af helårsboligen. Det er således muligt i forhold til installationsbranchen at opnå fradrag til:

 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation og forbedring af ventilation
 • Installation og forbedring af vandløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Installation af solfangere og solcelleanlæg
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg

Arbejde, der ikke er omfattet I forhold til installationsbranchen er det ikke muligt at få fradrag til:

 • Alt servicearbejde, f.eks. af olie- eller naturgasfyr
 • Installation, reparation eller opgradering af tyverialarm
 • Installation, reparation eller opgradering af alarmer, sikrings- og kommunikationsinstallationer.

For mere information emailinfo@wintersamsoe.dk eller ring på 5191-2700